چهارشنبه هجدهم آذر 1388

بارم بندی درس ریاضی 2


بارم بندي درس رياضيات ( 2)

فصل

عناوين مطالب

پاياني نوبت اول

پاياني نوبت دوم

شهريور

اول

دنباله ها

2

1

2

تقريبات اعشاري

1

ريشه گيري وبه توان رساني اعداد

2

دوم

رابطه وتابع - دامنه وبرد

2

1

3

توابع خطي

1

وارون يك رابطه - توابع يك به يك

5/1

بازه ومقدار تابع

5/1

سوم

توبع خاص

1

5/2

4

رسم نمودار برخي از توابع درجه دوم به كمك انتقال تابع2 f(x) = x

1

توابع گويا و راديكالي

1

نامعادله و تعيين علامت

2

تعيين علامت چند جمله اي درجه دوم

2

چهارم

توابع نمايي

2

5/0

3

لگاريتم و تابع لگاريتمي

-

1

محاسبه لگاريتم يك عدد

-

1

قوانين لگاريتم ها وحل معادلات لگاريتمي

-

1

پنجم

زاويه و اندازه زوايا- واحد ديگري براي         اندازه گيري زاويه

-

1

4

شناخت دايره مثلثاتي وتعيين مقاديرآن

-

1

تابع مثلثاتي- منحني توابع مثلثاتي

-

2

رابطه بين منحني سينوسي و دايره مثلثاتي- كاربردهايي از مثلثات

-

2

ششم

تساوي و جمع دو ماتريس- ضرب عدد در ماتريس- قرينه ي ماتريس

-

5/1

2

ضرب ماتريس ها- حل دستگاه دو معادله دو مجهولي با استفاده از ماتريس

-

5/1

هفتم

شمارش- اصل ضرب

-

1

2

جايگشت

-

1

تركيب

-

1

جمع

20

20

20

نوشته شده توسط علی صیافی در 21:41 |  لینک ثابت   • 

چهارشنبه هفتم اسفند 1387

قضیه فیثاغورس (4)

با عرض پوزش به دلیل تاخیر در به روز کردن وبلاگ . در ادامه اثبات های تصویری قضیه فیثاغورس چند اثبات دیگر در این بخش قرار می دهم امیدوارم که مورد استفاده واقع شود.

اثبات اول:

اثبات دوم:

اثبات سوم:

اثبات چهارم:

 

منتظر نظرات سازنده شما هستیم.

نوشته شده توسط علی صیافی در 23:8 |  لینک ثابت   • 

دوشنبه یازدهم آذر 1387

راهنمای تدریس ریاضی 1

راهنمای تدریس فصل چهارم کتاب ریاضی ۱ جدید دبیرستان برگرفته شده از سایت تالیف کتب درسی

 

راهنمای تدریس فصل چهارم

سایت منبع

نوشته شده توسط علی صیافی در 19:54 |  لینک ثابت   • 

دوشنبه یازدهم آذر 1387

راهنمای تدریس ریاضی 1

راهنمای تدریس فصلهای اول و دوم وسوم  از کتاب  ریاضی ۱ دبیرستان که از سایت تالیف کتب درسی گرفته شده است را برای دانلود قرار می دهیم امیدواریم که مورد استفاده واقع شود این راهنما با فرمت pdf می باشد.

راهنمای تدریس ریاضی 1 جدید دبیرستان

نوشته شده توسط علی صیافی در 19:19 |  لینک ثابت   • 

جمعه هشتم آذر 1387

قضیه فیثاغورس(3)

دو  انیمیشن از قضیه فیثاغورس :

انیمیشن  اول:

انیمیشن  دوم:

نوشته شده توسط علی صیافی در 15:27 |  لینک ثابت   • 

جمعه هشتم آذر 1387

قضیه فیثاغورس (2)

در این قسمت چند اثبات تصویری برای قضیه فیثاغورس قرار می دهیم امیدواریم که برای درک بهتر و شهودی این قضیه مفید باشد.این اثباتها واضح می باشند بنابراین هیچ توضیح اضافی در مورد آنها نمی دهیم:

اثبات اول:

اثبات دوم:

اثبات سوم:

اثبات چهارم:

اثبات پنجم:

 

نوشته شده توسط علی صیافی در 15:16 |  لینک ثابت   • 

شنبه چهارم آبان 1387

بارم بندی درس ریاضیات سال اول دبیرستان ( کتاب جدید )

بارم درس رياضیات 1  سال تحصيلي 88-1387

فصل

عناوين

پاياني نوبت اول

پاياني نوبت دوم

شهريور

اول

از اعداد طبيعی تا پايان اعداد اعشاری

5/1

1

2

اعداد حقيقی- تقريب های اعشاری اعداد حقيقی

1

نمادها و زبان رياضی

5/1

دوم

از ابتدای فصل تا پايان تفاضل مجموعه ها

5/1

-

5/1

مجموعه های متناهی و نامتناهی مشخص کردن مجموعه ها

5/1

-

سوم

توان رسانی وقواعدآن

5/1

1

2

نمادعلمی

5/0

ريشه گيری

5/1

چهارم

تفريق و قرينة اعداد- تقسيم و معکوس اعداد

5/0

2

3

عبارت های جبری

5/2

اتحادها و تجزيه

3

پنجم

معادله

1

1

75/1

رابطة خطی

5/2

از شيب تا پايان خط های عمود برهم

-

5/2

25/2

دستگاه معادلات خطی دو مجهولی- فاصلة دونقطه

-

5/1

ششم

نسبت های مثلثاتی

-

3

2

هفتم

ازابتدای فصل تا پايان ساده کردن عبارت های گويا

-

5/1

2

از ابتدای تقسيم چندجمله ای ها تا پايان فصل

-

5/1

هشتم

معادلات درجة دوم وحل آن ها

-

3

2

نهم

نامعادلات درجة اول

-

2

5/1

جمع

20

20

20

 منبع : سایت گروه برنامه ریزی و هماهنگی دوره متوسطه و پیش دانشگاهی وزارت آموزش و پرورش

به آگاهی همکاران محترم می رسانیم که جهت رفع اشکالات چاپی کتاب ریاضیات سال اول دبیرستان فایل زیر را دریافت نموده و نسبت به اصلاح کتاب اقدام نمایند.

پیوند اصلی: http://math-dept.talif.sch.ir/opinion/eshkalat.pdf

 پیوند کمکی: http://riaziaat.persiangig.com/Riazi1/eshkalat%20riazi1.pdf

منبع:گروه رياضي دفتر برنامه ريزي و تاليف كتب درسي

نوشته شده توسط علی صیافی در 23:46 |  لینک ثابت   • 

شنبه چهارم آبان 1387

راهنمای تدریس فصل اول کتاب جدید ریاضی 1

قابل توجه همکاران محترم، بویژه دبیران محترمی که در سال جاری درس ریاضی سال اول را تدریس می نمایند، راهنمای تدریس فصل اول کتاب جدید ریاضی 1 (چاپ ۱۳۸۷) را از پیوندهای زیر دریافت کنید:

پیوند اصلی: http://math-dept.talif.sch.ir/opinion/chapter1-teacher.pdf

پیوند کمکی: http://riaziaat.persiangig.com/Riazi1/chapter1-teacher.pdf

همچنین آخرین اطلاعات درباره کتاب جدید ریاضی ۱ را از نشانی زیر دریافت نمایید

http://math-dept.talif.sch.ir/index.php?page_id=119

منبع: سایت گروه ریاضی دفتر برنامه‌ريزی و تأليف كتب درسی

نوشته شده توسط علی صیافی در 23:43 |  لینک ثابت   • 

پنجشنبه بیست و یکم شهریور 1387

شگفتی اعداد(6)

اگر شما به دقت فیلم هایی با مضامین شیطانی و مرگ و روح را مشاهده کرده باشید مطمئنا به کارگیری عدد ۶۶۶ در این گونه فیلم ها شما را متعجب می کند. این موضوع ما را بر آن داشت به کاوش در اسرار ۶۶۶ بپردازیم . ۶۶۶ را علامت ابلیس نامیده اند و این شهرت را از کتاب وحی
 (فصل ۱۳، شعر ۱۸، برای کامل بودن) به دست آورده است. مشخصات جالبش همواره مورد توجه ریاضیدانان بوده است.  اکنون به طور خلاصه چند ویژگی ریاضیاتی عدد ۶۶۶ را بیان می کنیم.
 عدد ۶۶۶ به سادگی از جمع و تفریق توان های ششم سه عدد آغازین به دست می آید .

36 + 26 - 16 = 666

همچنین این عدد برابر است با مجموع ارقام خود باضافه جمع توانهای سوم ارقامش.

6+ 63  + 6 + 6 + 6 +6 = 666

تنها پنج عدد صحیح مثبت با چنین خاصیتی وجود دارند. آنها را پیدا کنید .

جمع توانهای دوم ۷ عدد اول برابر است با ۶۶۶

172+132+112+72+52۲۲=۶۶۶
جمع ۱۴۴ رقم ابتدایی عدد پی برابر ۶۶۶ است. نکته جالب اینجاست که :

(6 + 6) × (6 + 6) = 144

۶۶۶یکی از دو عدد صحیحی میباشد که برابر مجموع توانهای سوم از ارقام توان دوم خویش باضافه مجموع ارقام توان سومش است. یعنی:

443556 = 6662

 295408296= 6663

( 6 + 9 + 2 + 8 + 0 + 4 + 5 + 9 + 2) + ( 63 + 53 + 53 + 33 + 43 + 43 ) = 666

۲۵۸۳عدد دیگریست که دارای این خاصیت میباشد.

مجموع ۶۶۶ عدد اول حاوی عدد ۶۶ میباشد

66659 × 23 = 1533157 = 4973 + 4969 + ... + 11 + 7 + 5 + 3 + 2

دقیقا دو راه برای قرار دادن علامت “+” در رشته ۱۲۳۴۵۶۷۸۹ داریم تا ۶۶۶ حاصل شود

 در صورتیکه تنها یک راه برای رشته ۹۸۷۶۵۴۳۲۱ وجود دارد.

89 + 567 + 4 + 3 + 2 + 1 =666

 9 + 78 + 456 + 123 =666

 21+ 543 + 6 + 87 + 9 = 666

۶۶۶مقسوم علیه ۱۲۳۴۵۶۷۸۹+۹۸۷۶۵۴۳۲۱ میباشد.
 

عدد اسمیت عدد صحیحی است که مجموع ارقامش برابر است با مجموع ارقام عوامل اول خودش. ۶۶۶ یک عدد اسمیت است. زیرا:

37 × 3 × 3 × 2 =666

 7 + 3 + 3 + 3 + 2 = 6 + 6 + 6

تابع (Phi(n در نظریه اعداد عبارت است از تعداد اعداد کوچکتر از n که نسبت به n اولند.

قابل توجه است که:


Phi (۶۶۶) =۶ × ۶ × ۶
برگرفته شده از سایت ریاضی ها
نوشته شده توسط علی صیافی در 12:33 |  لینک ثابت   • 

پنجشنبه سوم مرداد 1387

قضیه فیثاغورس(1)

در یکی از سایتهای خارجی بیش از هفتاد اثبات برای قضیه فیثاغورس آورده شده بود که از این به بعد سعی می کنیم برخی از این اثباتها را برای استفاده شما در وبلاگ قرار دهیم امیدوارم که مورد استفاده قرار بگیرد.جالب است که یکی از این اثباتها متعلق به یک دانش آموز ۱۴ ساله ایرانی می باشد(اثبات ۶۷)

آدرس سایت منبع

و اما یکی از این اثباتها(اثبات ۵۲)

شکل زیر را در نظر می گیریم (تمام مثلثها قائم الزاویه هستند و بنابراین دو به دو متشابه)

مساحت این ذوزنقه  را اگر با استفاده از فرمول مجموع دو قاعده در ارتفاع تقسیم بر دو حساب کنیم به صورت زیر می شود: 

(2a+2b)*(a+b)/2=a2+b2+2ab                            (1)

و اگر با استفاده از مساحت شش مثلث قائم الزاویه حساب کنیم به صورت زیر می شود:

(2ab/2)+(2ab/2)+(2c2/2)=2ab+c2                   (2)

از برابر قرار رابطه های ۱ و ۲ به رابطه فیثاغورس می رسیم.  

 

نوشته شده توسط علی صیافی در 19:17 |  لینک ثابت   • 
مطالب قدیمی‌تر